Сертифициран инструктор по водна аеробика към клуб „Мария Шпицер“.

Обучена по метода на BIRTHLIGHT, Англия за плуване с бебета.

Сертифициран консултант по хранене към Precision Nutrition.
Дългогодишен състезател по кънки бягане на лед.
Майка на две момчета, които плуват от малки.