Жани е майка на две прекрасни деца – момче и момиче. Тя е любител на различни видове спорт от дете – синхронно плуване, планински преходи, пътешествия и приключения сред природата, водна аеробика за възрастни.
❖ Вярва, че с професионалния си, житейски и спортен опит, може да предаде уменията си на децата и родители им, за да се чувстват в „свои води“ заедно.
❖ През 2016 г. се присъединява към екипа на Плувам с Мама и Тати, като също е обучена по метода на Birthlight, Англия.
❖ Провежда астропсихологически консултации за деца, чрез които се разкриват отговори за потенциала и структурата на личността на детето – кои са неговите заложби и силни страни за изграждането му като пълноценен индивид.
❖ Как да се изградят здрави и градивни взаимоотношения във връзката родител-дете, а оттам и в процеса по себепознание и личностно развитие.
❖ Консултациите имат за цел да внесат задълбочена яснота за собствения смисъл, път и посока в рожденната карта и живот на детето.
❖ Хороскопът може да разкрие преживяванията и травмите от самото ни раждане до по-нататъшното ни развитие, както и по какъв начин те биха влияли върху настоящия ни живот и развитие.
За лични консултации и срещи – janetbaicheva@gmail.com, 0898 371 671